caenes

Sosciathlon

SOSCIAHTLON, promou l'esport 100% solidari

Normativa General

NORMATIVA  GENERAL PER PARTICIPAR A LA “SOSCIATHLON”

1.- ORGANITZA

Associació Solidària Sosciathlon, amb NIF G-55638217.

 

2.- DADES GENERALS

 Nom de la prova: SOSCIATHLON SWIM, BIKE o RUNNING

Les curses ténen un carácter POPULAR amb l’objectiu de fer esport contribuint solidàriament a favor de la Societat.

 

 3.- ASSEGURANÇA I PARTICIPANTS

L’organització té contractada una pòlissa d’assegurances RC i un altre Assegurança d’accidents per els participants, voluntariat i personal relacionat directament amb l’organització.

Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat.

Els menors de 18 anys deuran aportar la autorització paterna o del seu tutor per escrit en el moment de retirar el dorsal. Cap participant menor d’edat podrà realitzar la SOSCIATHLON sense l'autorització signada i entregada a l’organització. Aquesta autorització es té que decarregar de la web i entregar-la a l'organització degudament omplerta i signada al retirar el dorsal.

La Associació Solidària SOSCIATHLON, l’Ajuntament de Cambrils, així com el Patronat Municipal de Turisme de Cambrils no es fan responsables dels perjudicis morals, físics o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició i declinen tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits abans, durant i/o després d’efectuar-se. Els esportistes, amb la seva inscripció, accepten que tenen un nivell tècnic adequat a lescaracterístiques de la prova esportiva i circuits, així com un bon estat de salut.

Tots els participants declaren estar en condicions físiques necessàries per realitzar les proves escollides i accepten participar sota la seva responsabilitat. En casosde malaltia i/ o discapacitat tenen que comunicar-ho a l’organització, reservant-se en aquest cas el dret de permetre la seva participació.

4.- EQUIPACIÓ

4.1.- L’organització recomana en cas de la natació

 • la utilització de neoprens. En alguns esdeveniments pot decretar-se. Aquesta obligació queda justificada per la distancia, la temperatura del’aigua, les corrents de la zona i la data de la travessia. Amb el neoprè es busca evitar hipotèrmies. Tot i així els participants excepcionalment podran utilitzar banyadors convencionals comunicant-ho prèviament a l'organització.
 • Per raons de seguretat i seguiment dels participants, és necessari l'ús del casquet facilitat per l'organització.
 • L'organització permetrà l’ús, d’aletes i boies de seguretat. 
 • Queda restringit l'ús de MP3 aquàtics similars (que impedeixin una correcta audició dels avisos de seguretat durant la prova).

4.2.- L’organització recomana en cas de la prova de la BTT i Cursa a Peu:

 • la utilització obligatòria en la prova de la BTT de casc ,recomana guants i ulleres protectores. 
 • Queda restringit l'ús de MP3 similars (que impedeixin una correcta audició dels avisos de seguretat durant la prova).
 • L’organització permet l’us de rellotges o Gps si s’escau.

En cas de pèrdua d’objectes personals dels participans, l’organització no es fa responsable. Amb el fi d’evitar-ho, preguem no deixar objectes de valor en les bosses del “guarda-roba”.

 

5.- INSCRIPCIÓ

Els participants que desitgin participar a la SOSCIATHLON hauran d’omplir via on-line, el full inscripció, acceptar el reglament de la prova que hagin escollit, així com el protocol de seguretat d’aquesta.

La inscripció es realitzarà a través de la plana web de SOSCIATHLON (www.sosciathlon.org) omplint el formulari de registre, mitjançant la passarel·la de pagament pay pal o amb targeta de crèdit.

La inscripció quedarà formalitzada una vegada fet el pagament del dret d’inscripció.

El preu de les inscripcions són 100% solidàries. La seva recaptació será íntegrament donada al 50% a dues entitats benéfiques escollides per l’organització en cada esdeveniment.

La inscripció fins el 27 de setembre inclou:

· Dret a participar a la prova escollida de SOSCIATHLON

· Assistència durant la prova.

- Samarreta tècnica commemorativa de la 3era SOSCIATHLON de Cambrils i el tallatge oportú.

IMPORTANT: Per motius logístics, NO podem garantir ni el tallatge ni les samarretes a TOTES les INSCRIPCIONS  posteriors al dia 27/09/2017. Donarem samarretes fins a fi d'existències.

Us recordem que totes les inscripcions són 100% solidàries i que l'organització és l'Associació solidària sosciathlon, sense ànim de lucre, de totes maneres estem treballant força per que sigui el contrari.

En cap cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció, incloent que per mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la cursa o travessa en la data prevista.

La inscripció a la SOSCIATHLON és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció suposa  l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova.

 

6.- MESURES DE SEGURETAT

 

6.1.- En la Natació en aigües Obertes: 

 • Els nedadors seran acompanyats i guiats per embarcacions de suport. Les embarcacions de suport a motor respectaran en tot moment la distància de seguretat. Aquesta varia segons  l’estat de la mar.
 • El nombre d’embarcacions i kayaks podrà ser modificat en funció del nombre de participants finals, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels nedadors.

 

6.2.- En la cursa ciclista de BTT i de la cursa a peu: 

 • Els voluntaris vetllaran per la seguretat dels participants i podran obligar a qualsevol a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.
 • Els participants podrán ser acompanyats i guiats per vehicles de support que respectaran en tot moment la distancia de seguretat.
 • El nombre de vehicles podrá ser modificat en funció del nombre de participants finals en aquestes proves, amb l’objectiu de garantir la seva seguretat.
 • L’organització es reserva el dret de canviar l’horari o fins i tot anul.lar la prova si per causes meteorològiques o alienes a la mateixa organització no fos possible degarantir la seguretat dels participants, voluntaris o col.laboradors.

 

7.- AVITUALLAMENT

L’organització facilitarà punts d’avituallament segons les proves escollides.
 

8.- ARRIBADA

A l’arribada, si l’organització ha contractat prèviament el serveis de control del temps mitjançant xips electrònics, els participants lliuraran obligatòriament aquestos xips d’identificació.

L’organització no es fa responsable de la classificació dels participants que arribi sense identificació.

Els participants que es retirin ho hauran de notificar, el més aviat possible a l’organització, i caldrà que lliurin els xips a l'organització.

En el cas dels participants a la cursa de BTT, que abandonin la prova per qualsevol causa, tindran assitència fins al lloc de la sortida.

 

9.- OBLIGACIÓ A FINALITZAR EL REPTE

 L’organització es reserva el dret a obligar a finalitzar les proves a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat.
 

9.1.- En la Natació en aigües obertes:

A continuació s’exposen alguns casos en els que membres de l’organització posaran fi a l’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport. 

 • Empitjorament de les condicionsmarítimes que posin en perill als participants de la travessia.
 • Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat al participant.
 • Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de l’organització, així com nedadors que estiguin perfora del límits de seguretat delimitats per l’organització.
 • Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços.
 • Quan el participant superi el temps límit fitxat.

Els voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors i podran obligar a qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.

9.2.- En la cursa ciclista de BTT i de la cursa a peu:

Els participants están obligats a respectar les voreres, senyals del transit i vianants que es puguin trovar en realitzar aquesta prova. En cas de no fer-ho poden estar obligats a finalitzar la prova.

 

10.- MODIFICACIÓ DE LA PROVA

10.1.- En la Natació en aigües obertes

 • En cas de mala mar o altres fenòmens advers(banc de meduses, corrents,...) L’organització es reserva el dret de canviar el trajecte de la travessia i escollir un dels trajectes alternatius ja seleccionats i si no fos possible portar a terme la cursa sense posar en perill la seguretat dels participants, l’organització es reserva el dret de canviar l’horari d’aquesta o fins i tot anul·lar la prova.

Els nedadors tindran opció, si l’organització ho autoritza, a escollir una altre prova ja sigui córrer o pedalar en BTT en cas de anul·lació.

 

11.- DADES PERSONALS

En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Associació Solidària Sosciathlon (en endavant SOSCIATHLON) amb NIF G-55638217, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.sosciathlon.org són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que es responsable Sosciathlon.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és:

Administrar la seva participació a les diferentes proves de SOSCIATHLON.

Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.

Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retroalimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar les curses o esdeveniments futures.

Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de SOSCIATHLON, així com els patrocinadors de la SOSCIATHLON.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de SOSCIATHLON.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a SOSCIATHLON, mitjançant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

12.- AUTORITZACIÓ D'US D'IMATGES

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per l’Associació Solidària Sosciathlon  demana consentiment als esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a la SOSCIATHLON que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per l’Associació Solidària Sosciathlon en:

· Pàgines web

· Filmacions destinades a difusió pública.

· Fotografies per a revistes o publicacions.

· Presentacions digitals.

 

 

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT DEL PARTICIPANT EN CÓRRER, NEDAR O PEDALEJAR

El participant declara que està en bones condicions físiques per participar en la prova SOSCIATHLON que ell esculli lliurement ja sigui el córrer, nedar o pedalejar i, per això accepta el risc de qualsevol lesió que pugui haver durant l'esdeveniment. A més, els pares o tutors responsables dels menors accepten els riscos i situacions que puguin derivar-se de la participació del seu fill/a en l'esdeveniment SOSCIATHLON.

A més el participant declara que:

 1. Coneix i accepta el reglament de l'esdeviment SOSCIATHLON que es celebrarà el dia 08 d'octubre de 2017 a Cambrils. Es tracta d'una cursa popular no competitiva  a triar només un dels dos o tres circuits segons la modalitat esportiva escollida:
 • Córrer: circuit de 5K o 10K o 400mts
 • Pedalejar: circuit de 11K o 19K
 • Nedar: travesia de 2K o 4K o 400mts

 2. El meu dorsal es personal i intransferible i no podrà ser utilitzat per cap altre participant en el meu lloc.

 3. El meu estat fisic general em permet participar sense cap risc per a la meva salut en aquest esdeveniment esportiu escollit.

 4. Enténc la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica de la cursa escollida del córrer o nedar o pedalejar, per aquest motiu assumeixo la responsabilitat dels danys que pugui causar a tercers i fins i tot a mi mateix, excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada            d'aquest infortuni.

 5. El participant coneix que l'esdeveniment SOSCIATHLON es dur a terme en llocs urbans i a mar obert, i  per tant, el participant accepta els riscos inherents a la participació d'aquesta cursa al trànsit o al mar obert si s'escau.

 6. El participant es compromet a complir les normes imposades per l'organització de l'esdeveniment.

 7. El participant eximeix a ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCITAHLON i a qualsevol persona fisica o jurídica vinculada amb l'organització de l'esdeveniment SOSCIATHLON, de qualsevol dany fisic o material, així com de les responsabilitats derivades de possibles accidents procedents directament          del trànsit maritim o trànsit urbà, segons l'esport escollit, així com de l'àmbit esportiu.

 8. El participant participa voluntàriament sota la seva pròpia responsabilitat i eximeix els anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la seva participació en aquesta cursa urbana o travesia maritima, assumint personalment el risc inherent per la        salut que suposa l'esfoç fisic requerit  per a la participació en aquesta prova esportiva escollida.

 9. El participant d'aigües obertes coneix el reglament o normativa i en cas d'haver triat participar sense neoprè és conscient de les conseqüències que aquesta decisió pot comportar (pèrdua de la calor corporal, hipotèrmia, marejos, etc.).

10.El participant sap que en cas de no celebrar-se l'esdeveniment l'organització no retornarà el cost de la inscripció en cap concepte. L'organització proposarà sempre que es pugui,un recorregut o activitat esportiva alternativa el mateix dia de la prova en cas de condicions climatológiques o                      mediambientals adverses. 

11.El participant autoritza a l'organització a fer l'ús de qualsevol fotografia, gravació o filmació sempre que estigui exclusivament relacionat amb la participació del corredor, ciclista o nedador en aquest esdeveniment.

12.El participant autoritza a l'organització a incloure el seu contracte a la base de dades de l'Associació Solidària Sosciathlon i per tant a rebre informació via e-mail de la prova abans i després de la celebració de la mateixa. Així mateix autoritza a l'organització a incloure el seu e-mail de contacte a la      llista de "newsletter" i rebre documents relacionats amb les curses del córrer, nedar o pedalejar escollida de l'organització i futurs esdeveniments.

 

En cap cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció/donació, incloent que per pluja o mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la cursa o travessa en la data prevista.