ENTREGA DE PREMIS - SOSCIATHLON

S'entregaran premis als següents participants
de la cursa a peu:

  • 1er Classificat Masculí
  • 2on Classificat Masculí
  • 3er Classificat Masculí
  • 1a Classificada femenina
  • 2a Classificada femenina
  • 3a Classificada femenina

Classificats Locals:

  • 1er Classificat Local (empadronat a Vila-seca)
  • 1a Classificada Local (empadronada a Vila-seca)

Majors de 40 anys:

  • 1er Classificat M40 (home de 40 anys o més)
  • 1a Classificada W40 (dona de 40 anys o més)

Majors de 50 anys:

  • 1er Classificat M50 (home de 50 anys o més)
  • 1a Classificada W50 (dona de 50 anys o més)

Majors de 60 anys:

  • 1er Classificat M60 (home de 60 anys o més)
  • 1a Classificada W60 (dona de 60 anys o més)

Veterans:

  • Home més veterà
  • Dona más veterana

Els premis no son acumulables entre les diferents categories

Image