caenes

Sosciathlon

SOSCIAHTLON, promou l'esport 100% solidari

Avis legal

Condicions d'ús | Condicions Legals | Avís Legal

Les presents condicions són aplicables a tots els usuaris que utilitzin aquesta web, que han de conèixer i acceptar.

Aquest web té per objecte informar a tots els usuaris de les activitats de SOSCIATHLON i dels serveis que ofereix.

Els continguts facilitats en aquestes pàgines estan dirigits a usuaris residents a Espanya i a aquells residents en altres països on els productes i serveis de l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON estiguin autoritzats.

Informació Legal  LSSIICE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara en endavant, LSSICE), l'Associació Solidària Sosciathlon manifesta que

el domini www.sosciathlon.org és propietat l'Associació Solidària Sosciathlon, amb CIF G-55638217,i amb domicili a Avinguda Ramón d’Olzina,38, 43480 Vila-seca (Tarragona).

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, continguts, disseny gràfic i codis, són titularitat de l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON.

Correspon a aquesta associació l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concorrin les condicions que seguidament s'assenyalen, quedant vedats qualssevol actes que no hagin estat expressament autoritzats per l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON.

Condicions per a la reproducció parcial:

1. Que sigui compatible amb les finalitats i interessos de l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON.

2. Que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.

3. Que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de cap forma.

4. Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l'acompanyen.

5. Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent a l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON i al seu torn, s'obtingui l'autorització certificada de l'entitat per a aquesta utilització.

6. Que els elements reproduïts no vagin a ser cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

7. El nom comercial, logotips i marques indicats en aquestes pàgines es troben protegits per la llei i no podran ser alterades ni modificades pels usuaris.

Actualització de la web

L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i serveis ia altres informacions que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició a la mateixa web.

Responsabilitat dels continguts de la web

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web de forma correcta i lícita. L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels seus continguts.

L’’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web, no elaborada per L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON o no publicada amb el seu nom.

L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON no es responsabilitza de la informació publicada a les pàgines web facilitada per tercers.

L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web. En cas de discrepància prevaldrà la versió escrita sobre l'electrònica.

L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON no es responsabilitza de l'ús que els menors facin de la web. L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON no és responsable que els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa.

L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb les pàgines web de l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON, o que no siguin gestionades directament pel nostre administrador del web.

Ús del Programari o software

El programari que es trobi disponible per a baixar des d'aquesta web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'aquest lloc, ha d'acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si n’hi haguès, que acompanyi o s'inclogui en el programari (en endavant, el "Contracte de Llicència").

Pel que fa a programari que no vingui acompanyat d'un Contracte de Llicència, L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON concedeix a l'usuari una llicència d'ús personal i no transferible, d'acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantingui intactes les indicacions de drets d'autor i altres símbols de propietat.

Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seva posterior reproducció o redistribució.

El programari només està garantit, si escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON ni els seus patrocinadors, col·laboradors ni proveidors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON hagués estat informat de la possibilitat d'aquests danys.

Seguretat

L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON

Confidencialitat de les dades

En aquesta secció s'exposa la política de privacitat de L’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON, sobre la informació de caràcter personal que vostè pugui facilitar quan visiti la pàgina web. En aquest sentit, l'objectiu l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON és protegir la seva informació a Internet, de la mateixa manera que és protegida en els altres mitjans.

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON informa que, totes les dades a què tingui accés, facilitades per vostè, s'incorporaran als fitxers de la entitat per a possibilitar el manteniment i la gestió de la relació amb el participant, o si escau, la gestió de la seva sol·licitud o suggeriment tramesa.

Vostè pot visitar la pàgina web i estudiar els nostres productes i serveis sense aportar cap informació sobre vostè. A més, pot accedir a determinats serveis on se sol·liciten dades de caràcter personal (formularis de contacte). En tots aquests supòsits, l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON li informarà dels usos i finalitats dels tractaments realitzats, demanant el seu consentiment per realitzar els esmentats tractaments, quan així ho requereixi la legislació vigent.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

l’ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCIATHLON es compromet al compliment de la obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Vostè té dret a exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, mitjançant escrit dirigit al apartat de contacte de la nostra web concretament al e-mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.