Imprimir aquesta pàgina

Mesures ANTI-COVID Sosciathlon 2021 i pla de emergència

Dijous, 02 Setembre 2021 08:59
Mesures ANTI-COVID Sosciathlon 2021 i pla de emergència

MESURES ADDICIONALS DEGUDES A LA PANDÈMIA DE COVID-19

La situació sanitària originada per la pandèmia de COVID-19 recomana definir mesures addicionals que, si bé no estan relacionades amb l’actuació en cas d’emergència, per la seva rellevància s’inclouen en aquest pla. Aquestes mesures són:

- Limitació del nombre de participants en cada activitat a un màxim de 300 (xifra revisable en funció de l’evolució de la pandèmia de manera consensuada entre l’organització i l’Ajuntament de Vila-Seca).

- Entrega de dorsals en ubicació per definir a l’aire lliure.

- Sortida esgraonada de participants en les activitats esportives.

- Distància de seguretat mínima de 2 metres entre els diferents participants de l’activitat de zumba.

- Distància de seguretat entre participants de la resta d’activitats, excepte grups bombolla.

- Neteja i desinfecció del material compartit a les activitats infantils després del seu us i abans que un altre usuari en faci us.

- Ús de guants d’un sol us per part de tot el personal que manipuli aliments (avituallament).

- Ús de mascareta obligatori, si les autoritats sanitàries així ho estableixen.

- Qualsevol altra mesura recomanada per les autoritats sanitàries en les setmanes vinents, prèviament aprovada per l’organització.

- Les persones que participin en activitats esportives organitzades hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb  persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per aquesta, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu.

- L’organització registrarà i conservarà els registres de totes les persones participants, incloent-hi com a mínim el seu nom, cognoms i telèfon de contacte.

Grup d’Ordre

La Policia Local de Vila-seca, vetllarà per la seguretat en l’acte, supervisarà i controlarà el no accés de vehicles a la curses a peu i en bicicleta.

El cos de Mossos d’Esquadra controlarà el pas intermitent dels participants que afectin el pas per la rotonda C31B de la piconadora de la Pineda, que afecta a la carretera TV3148 de Vila-seca a la Pineda Platja.

Els dispositius previstos per aquest esdeveniment per part de la Policia Local són 6 agents amb 2 vehicles motoritzats per donar suport als ciclistes i corredors dels 5 K.