caenes

Sosciathlon

SOSCIAHTLON, promou l'esport 100% solidari

Cambrils Serveis Comarcals Mediambientals

Cambrils Serveis Comarcals Mediambientals

Els Serveis Comarcals Mediambientals, SA (Secomsa) és una societat mercantil constituïda el 1996 per iniciativa del Consell Comarcal del Baix Camp.

El naixement d’aquesta societat sorgeix a partir de l’aprovació de la Llei de Residus 6/1993 que establia l’obligatorietat d’un sistema de recollida selectiva de les deixalles municipals.

Per donar resposta a aquesta legislació, el Consell Comarcal del Baix Camp i diversos municipis de la comarca acorden delegar aquest servei a l’empresa Secomsa, com a ens instrumental de gestió d’aquesta activitat en els municipis adherits. Per aquest motiu, el 100% del capital de Secomsa és del Consell Comarcal que gestiona i tutela la seva activitat.

Secomsa ofereix una cobertura global sense tenir en compte les diferències poblacionals i/o territorials dels municipis per garantir un servei d’eficiència i qualitat pel que fa a la recollida selectiva dels residus i al seu tractament posterior.

L’activitat principal que desenvolupa Secomsa és la gestió de residus concretats en diverses accions específiques com:

  • La recollida selectiva i posterior reciclatge dels residus municipals. Aquesta recollida inclou les fraccions de paper, vidre, envasos, matèria orgànica i residus voluminosos i vegetals.
  • El tractament i reciclatge d’aquests residus.
  • El foment de la recollida selectiva a través de campanyes de conscienciació per a la preservació del medi ambient.

Per desenvolupar aquestes activitats, Secomsa disposa d’un Centre Comarcal de Gestió de Residus ubicat a la Finca Mas d’en Duran, al municipi de Botarell.

Treballant a l'interior de les instal·lacions de SecomsaSecomsa interior instal·lacions

Informació addicional