caes

Clínic Barcelona - Melanoma

Hospital Clínic de Barcelona - Càncer de melanoma

Image

El càncer de pell és el més freqüent en humans i, entre els diversos tumors de pell comuns, el melanoma és el més agressiu i el que té pitjor pronòstic. Els hàbits d’exposició al sol i l’envelliment de la població són, avui dia, un problema creixent a les societats occidentals.

El grup se centra en l’estudi del càncer de pell melanoma i no-melanoma, així com en altres patologies de la pell relacionades amb el risc de desenvolupar aquests càncers. La finalitat és millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i aconseguir un tractament més personalitzat del càncer de pell melanoma i no-melanoma.

El grup de recerca és multidisciplinari: està format per dermatòlegs, patòlegs, infermers, biòlegs, biotecnòlegs, enginyers, físics, tècnics i altres especialistes.

La recerca és translacional. És a dir, combina estudis clínics amb estudis més moleculars i treballs que combinen els dos vessants amb l’objectiu d’identificar millores tant en la prevenció com el diagnòstic, maneig, seguiment i tractament dels pacients. Aquestes millores es traslladen directament als malalts, fet que en millora la qualitat de vida i la de les seves famílies. Utilitza de forma combinada noves tecnologies d’imatge, estudis moleculars i eines d’intel·ligència artificial.

Gràcies als estudis realitzats el grup ha aconseguit millorar el diagnòstic precoç del càncer de pell, disminuint-ne el número de lesions benignes extirpades i diagnosticant melanomes molt prims i de bon pronòstic.

A més, ha descrit els principals gens de susceptibilitat del melanoma en la població i n’ha identificat diversos marcadors pronòstics moleculars útils en la pràctica clínica. Amb les noves línies d’investigació del grup es pretén millorar la classificació dels pacients en grups de pronòstic específics per millorar-ne el maneig i tractament. El grup vol identificar biomarcadors pronòstics i predictius.

Pots consultar la llista dels membres aquí!

Image

Línies de recerca

Dermoscòpia, dermoscòpia digital, microscòpia confocal i noves tecnologies fotòniques i físiques:

Aquest àmbit de recerca se centra en la descripció de nous algoritmes, l'estudi de l'evolució de lesions, noves classificacions i l'ús de la telemedicina. Es treballa en la correlació entre la dermoscòpia i les signatures moleculars, així com en la implementació de la microscòpia confocal fluorescent en la cirurgia de Mohs i en el diagnòstic intraoperatiu de diversos càncers. També es desenvolupa la tecnologia OCT-HD, la imatge multispectral i 3D de la pell, i es busca la implementació de la intel·ligència artificial per a la classificació de tumors cutanis.

Epidemiologia genètica en melanoma i càncer de pell no melanoma:

L'epidemiologia genètica en el melanoma i el càncer de pell no melanoma inclou l'estudi dels gens de susceptibilitat al melanoma en casos familiars i esporàdics. La recerca es basa en la identificació de nous gens i mecanismes de susceptibilitat mitjançant anàlisis genòmiques i seqüenciació de nova generació. També s'investiguen els gens de nevogenicitat i pigmentació associats al risc de melanoma, així com el gen MC1R com a gen de penetrança mitjana i la seva implicació en diversos tipus de tumors i altres patologies cutànies.

Imatge Caminada riu gaia

Nevus congènits gegants: Aquesta línia de recerca aborda els nevus congènits gegants des d'un enfocament global, que inclou aspectes clínics, genètics i psicològics. L'objectiu és comprendre millor aquests nevus per tal de millorar el tractament i el suport als pacients que en pateixen.

Identificació de perfils genètics pronòstics en melanoma: Es treballa en l'avaluació dels factors genètics germinals implicats en la modulació del pronòstic del melanoma. A més, es realitza l'avaluació de les signatures mutacionals tumorals obtingudes mitjançant tècniques de nova generació, associades amb la supervivència del melanoma. També s'identifiquen signatures d'expressió tumoral per millorar la classificació dels pacients en diferents grups pronòstics i així oferir una medicina més personalitzada.

Avaluació de la resposta immune en melanoma: En aquesta línia de recerca, s'identifiquen polimorfismes en gens implicats en la immunotolerància i la resposta immune que influeixen en el pronòstic del melanoma. També s'avaluen els immunoperfils sanguinis en càncer de pell per comprendre millor la resposta immune dels pacients.

Anàlisi de la influència de la microbiota en el càncer de pell: La recerca en aquest camp se centra en l'avaluació del paper del microbioma intestinal en la modulació de la resposta a la immunoteràpia i en l'outcome del melanoma. Es busca comprendre com la microbiota pot influir en l'eficàcia dels tractaments i en el desenvolupament del càncer de pell.

Identificació de biomarcadors per a melanoma: Es duen a terme estudis sobre l'ADN lliure circulant (cfDNA) com a biomarcador per a la vigilància del melanoma, així com l'estudi de les cèl·lules melanoma circulants (CMC) mitjançant la seqüenciació de cèl·lula única. L'objectiu és identificar biomarcadors que permetin una detecció i un seguiment més precisos del melanoma.

Desenvolupament de noves estratègies de tractament per a melanoma i altres tumors cutanis: Aquesta línia de recerca inclou la investigació en les implicacions dermatològiques de les teràpies dirigides en melanoma, així com en la immunoteràpia per al melanoma i el càncer de pell no melanoma. Es desenvolupen noves estratègies per al tractament del camp de la cancerització, incloent la inhibició de la via Hedgehog per al tractament dels carcinomes basocel·lulars i la teràpia fotodinàmica per al melanoma i el càncer de pell no melanoma.

Estudi dels mecanismes involucrats en la carcinogènesi i fotocarcinogènesi en melanoma i càncer de pell no melanoma: Finalment, aquesta línia de recerca es centra en l'anàlisi de la fotoprotecció tòpica i oral, així com en l'estudi dels efectes dels raigs UV en la pell i els nevus melanocítics mitjançant tècniques d'imatge i tecnologies moleculars d'alt rendiment. Es realitzen investigacions sobre les mutacions somàtiques, l'amplificació genòmica d'oncogens i les pèrdues de supressors tumorals en melanoma, així com en els mecanismes de reparació de l'ADN i les seves implicacions terapèutiques.

Image

Pots consultar la nostra pàgina web amb tota la informació en aquest enllaç!

¿Què és Sosciathlon?

Sense cap ànim de lucre i donant compliment als seus estatuts presenta la següent memòria d’activitats i finalitats per la que va ser creada.
 
L’any 2014, per poder identificar el nostre projecte esportiu 100% solidari de l’Associació, es crea una marca anomenada SOSCIATHLON, que vol dir "Ajuda Social a través de l'esport” que organitza esdeveniments esportius 100% solidaris a la Costa Daurada (La Pineda Platja a Vila-seca, Salou, Cambrils...)

Les nostres finalitats principals són:

  1. Promoure la sensibilització i els valors socials (Solidaritat, voluntariat, ajuda, compromís ..)
  2. Aconseguir que les inscripcions de tots els participants siguin 100% solidàries.
  3. Repartir tot el recaptat de cada esdeveniment al 50% entre dues entitats benèfiques escollides.
  4. Promoure la Salut i la Cultura gaudint d'un dia fent esport.

 

Més informació

Què hem fet fins ara

Image

I SOSCIATHLON

Image

II SOSCIATHLON

Image

III SOSCIATHLON

Image

IV SOSCIATHLON VIRTUAL

Image

V SOSCIATHLON

Image

VI SOSCIATHLON

Image

VII SOSCIATHLON

Image

VIII SOSCIATHLON

I CURSA ABTCD

II CURSA ABTCD

III CURSA ABTCD

Image
0
Entitats Benèfiques
Image
0
En donacions
Image
0
Edicions
Image
0
Esportistes
Image
0
Participants
Image
0
Voluntaris

Patrocinadors i Col•laboradors

que fan possible Sosciathlon:

Image

Nous col•laboradors 2023

Image
Image
Image
Image
Image

L’entitat Associació Solidària Sosciathlon amb NIF G55638217
Amb número d’inscripció al registre: 53829-j/4 i amb data d’inscripció al registre 06/08/2014

Política de privacitat  |  Política de Galetes