caes

Nedar Kids - 400 mts

Nedar (milla 100% Solidària)

La travessia d'aigües obertes a la Platja de La Pineda, comptarà amb distancies de 1,5 Km i 400 m. (kids), adaptada a tots els nivells natatoris.  

Fitxa Tècnica

 • Lloc: Platja de la Pineda (Vila-seca).
 • Data: 01 de Octubre del 2023
 • Medi: Mar
 • Distància: 1,5 km i 400m
 • Sortida: Platja de la Pineda Zona 0.
 • Arribada: Platja de la Pineda Zona 0, al costat dels Pins de Mariscal.
 • Límit de participants: 100.

 

Previsió horària

 • (09:15 h) - Zona Cero (al costat dels Pins de Mariscal, La Pineda). Briefing Nedadors i lliurament de material.
 • (09:30 h) - Convocatòria de nedadors dels 1,5 km a Zona 0, platja, i Briefing.
 • (10:00 h) - SORTIDA 8a Travessia Sosciathlon Costa Daurada -1,5km- a Zona 0, platja.
 • (10:20h) – Arribada dels primers nedadors.
 • (10:45 h) - Convocatòria de nedadors dels 400m a la Platja de la Pineda, Zona 0 platja i Briefing
 • (11:00 h) - SORTIDA 8a Travessia Sosciathlon Costa Daurada (Kids) 400m la Platja de la Pineda Zona 0, platja.

Pots fer la teva inscripció presencial el dia de la carrera 45 minuts abans de cada prova.

Image

Serveis

 • Els acompanyants podran seguir la totalitat de la prova des del passeig.
 • Es farà un Briefing via correu electrònic i un altre informatiu pels nedadors el mateix dia de la prova, el diumenge 01 d’octubre de 2023. També trobareu informació a la web.
 • Guarda-roba. Es disposarà d'un servei de guarda-roba a la zona 0.
 • Els nedadors tindran avituallament a la zona de arribada. Després de la prova s'oferirà aliment líquid en els punts establerts per la organització.
 • L’organització treballa per aconseguir una assegurança de Responsabilitat Civil i una altra d'accidents per a cada un dels participants i voluntaris.
 • Seguretat / Servei Mèdic.L'organització treballa per aconseguir col·laboració de caiaquistes per tenir un primer nivell de seguretat, i un segon nivell, amb embarcacions pneumàtiques, per si s'ha d'evacuar a algun nedador. A més hi haurà i una ambulància situada a l'arribada dels nedadors.

Normativa

 

Assegurança i participants

L’organització té contractada una pòlissa d’assegurances RC i un altra Assegurança d’accidents pels participants, voluntariat i personal relacionat directament amb l’organització.

Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat.

Els menors de 18 anys hauran d'aportar la autorització paterna o del seu tutor per escrit al moment de retirar el dorsal, o bé autoritzar via web en el moment de fer la inscripció on-line. Cap participant menor d’edat podrà realitzar la SOSCIATHLON sense aquesta autorització lliurada a l’organització.

La Associació Solidària SOSCIATHLON, l’Ajuntament de Vila-seca, així com el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca no es fan responsables dels perjudicis morals, físics o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició i declinen tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits abans, durant i/o després d’efectuar-se. Els esportistes, amb la seva inscripció, accepten que tenen un nivell tècnic adequat a les característiques de la prova esportiva i circuits, així com un bon estat de salut.

Tots els participants declaren estar en condicions físiques necessàries per realitzar la prova i accepten participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/o discapacitat han de comunicar-ho a l’organització, reservant-se en aquest cas el dret de permetre la participació del nedador.

Equip

L’organització recomana en cas de la natació:

 • la utilització de neoprens. En alguns esdeveniments pot decretar-se: aquesta obligació quedaria justificada: per la distància, la temperatura de l’aigua, les corrents de la zona i la data de la travessia. Amb el neoprè es busca evitar hipotèrmies. Tot i així els participants excepcionalment podrien utilitzar banyadors convencionals comunicant-ho prèviament a l'organització.
 • Per raons de seguretat i seguiment dels participants, és necessari l'ús del casquet facilitat per l'organització.
 • L'organització permetrà l’ús d’aletes i boies de seguretat.
 • Queda restringit l'ús de MP3 aquàtics similars (que impedeixin una correcta audició dels avisos de seguretat durant la prova).

En cas de pèrdua d’objectes personals dels nedadors, l’organització no es fa responsable. Amb el fi d’evitar-ho, preguem no deixar objectes de valor en les bosses del “guarda-roba”.

Inscripció

Els participants que desitgin participar a la SOSCIATHLON hauran d’omplir via on-line, el full inscripció o registre, acceptar el reglament o normativa general de la prova que inclou també el descàrrec de responsabilitat.

TOTES  les inscripcions (donacions)  fins el dia 20 de setembre de 2023 tenen assegurada la talla de la samarreta.

No es garanteix ni la talla ni la samarreta a partir del 21 de setembre de 2023 fins el mateix dia de la cursa.

El mateix dia 1 d’octubre de 2023 s’obrirà una llista per a inscripcions d’última hora.

La inscripció inclou:

 • Dret a participar a la prova escollida de SOSCIATHLON
 • Assistència durant la prova.

(A l'hora de inscriure't Online a la SOSCIATHLON, encara que et demanem mida de la samarreta, volem deixar molt clar que l'organització només pot garantir la samarreta i talla dels inscrits abans de fer la comanda; TOTS els inscrits que ho hagin fet DESPRÉS  de la DATA assenyalada abans, NO tenen garantida Ni la Samarreta Ni la seva talla, només serà fins a fi d’existències)

Us recordem que totes les inscripcions són 100% solidàries i que l'organització és l'Associació solidària Sosciathlon, sense ànim de lucre.

En cap cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció/donació, incloent que per mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la cursa o travessa en la data prevista.

La inscripció a la SOSCIATHLON és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova.

Mesures de seguretat

En la Natació en aigües Obertes:

 • Els nedadors seran acompanyats i guiats per embarcacions de suport. Les embarcacions de suport a motor respectaran en tot moment la distància de seguretat. Aquesta varia segons l’estat de la mar.
 • El nombre d’embarcacions i caiacs podrà ser modificat en funció del nombre de participants finals, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels nedadors.
Avituallament

 L’organització facilitarà punts d’avituallaments segons les proves escollides.

Arribada

A l’arribada, en el cas de que l'organització faciliti la cursa amb xips o altre mitjà d’identificació, els participants lliuraran obligatòriament els xips o mitjans d’identificació.

 

Els nedadors que es retirin ho hauran de notificar, el més aviat possible a l’organització, i caldrà que lliurin els xips o mitjans d’identificació a l'organització, si és el cas, és clar.

 
Obligació a finalitzar el repte

L’organització es reserva el dret a obligar a finalitzar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat.

A continuació s’exposen alguns casos en els que membres de l’organització posaran fi a l’aventura obligant a pujar als participants a una embarcació de suport:

 • Empitjorament de les condicions marítimes que posin en perill als participants de la travessia.
 • Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotèrmia, ritme extremadament lent o qualsevol altre signe que impedeixi nedar amb normalitat al participant.
 • Nedadors que no segueixin les indicacions de seguretat de l’organització, així com nedadors que estiguin per fora del límits de seguretat delimitats per l’organització.
 • Quan el nedador faci la senyal de socors, aixecant un o dos braços.
 • Quan el participant superi el temps límit fitxat que serà de 1H.

Els voluntaris de les embarcacions vetllaran per la seguretat del nedadors i podran obligar a qualsevol nedador a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.

Modificació de la prova

En cas de mala mar o altres fenòmens advers (banc de meduses, corrents,...) L’organització es reserva el dret de canviar el trajecte de la travessia i escollir un dels trajectes alternatius ja seleccionats i si no fos possible portar a terme la cursa sense posar en perill la seguretat dels participants, l’organització es reserva el dret de canviar l’horari d’aquesta o fins i tot anul·lar la prova. Els participants tindran dret a escollir una altra prova en cas d'anul·lació.

Dades personals

En compliment de l’establert en la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Associació Solidària Sosciathlon (en endavant SOSCIATHLON) amb NIF G55638217, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.sosciathlon.org són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que es responsable Sosciathlon.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és:

Administrar la seva participació a les diferents proves de SOSCIATHLON.

Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.

Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retroalimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar les curses o esdeveniments futures.

Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de SOSCIATHLON, així com els patrocinadors de la SOSCIATHLON.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de SOSCIATHLON.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a SOSCIATHLON, mitjançant un correu electrònic a info@sosciathlon.org

Autorització d’ús d’imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per l’Associació Solidària Sosciathlon  demana consentiment als esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a la SOSCIATHLON que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per l’Associació Solidària Sosciathlon en:

 - Planes web

 - Filmacions destinades a difusió pública

 - Fotografies per a revistes o publicacions

 - Presentacions digitals

 Descàrrec de responsabilitats

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT DEL PARTICIPANT EN CÒRRER, NEDAR O PEDALEJAR

El participant declara que està en bones condicions físiques per participar en la prova SOSCIATHLON que ell esculli lliurement ja sigui el córrer, nedar o pedalejar i, per això accepta el risc de qualsevol lesió que pugui haver durant l'esdeveniment. A més, els pares o tutors responsables dels menors accepten els riscos i situacions que puguin derivar-se de la participació del seu fill/a en l'esdeveniment SOSCIATHLON.

A més el participant declara que:

 1. Coneix i accepta el reglament de l’esdeveniment SOSCIATHLON que es celebrarà el dia 02 d’ Octubre de 2022 a la Platja de la Pineda de Vila-seca (de Pins de Mariscal a zona del Cargol). Es tracta d'una cursa popular no competitiva a triar entre dos circuits segons la modalitat esportiva escollida:
 • Nedar: travessa de 400 m, o 1,5 Km.

2. El meu dorsal es personal i intransferible i no podrà ser utilitzat per cap altre participant al meu lloc.

3. El meu estat físic general em permet participar sense cap risc per a la meva salut en aquest esdeveniment esportiu escollit.

4. Entenc la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica de la cursa escollida del córrer o nedar o pedalejar, per aquest motiu assumeixo la responsabilitat dels danys que pugui causar a tercers i fins i tot a mi mateix, excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest infortuni.

5. El participant coneix que l'esdeveniment SOSCIATHLON es porta a terme en llocs urbans i a mar obert i, per tant, el participant accepta els riscos inherents a la participació d'aquesta cursa al trànsit o al mar obert si s'escau.

6. El participant es compromet a complir les normes imposades per l'organització de l'esdeveniment.

7. El participant eximeix a ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCITAHLON i a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l'organització de l'esdeveniment SOSCIATHLON, de qualsevol dany físic o material, així com de les responsabilitats derivades de possibles accidents procedents directament del trànsit marítim o trànsit urbà, segons l'esport escollit, així com de l'àmbit esportiu.

8. El participant participa voluntàriament sota la seva pròpia responsabilitat i eximeix els anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la seva participació en aquesta cursa urbana o travessia marítima, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per a la participació en aquesta prova esportiva escollida.

9. El participant d'aigües obertes coneix el reglament o normativa i en cas d'haver triat participar sense neoprè és conscient de les conseqüències que aquesta decisió pot comportar (pèrdua de la calor corporal, hipotèrmia, marejades, etc.).

10. El participant sap que en cas de no celebrar-se l'esdeveniment l'organització no retornarà el cost de la inscripció en cap concepte. L'organització proposarà sempre que es pugui, un recorregut o activitat esportiva alternativa el mateix dia de la prova en cas de condicions climatològiques o ambientals adverses. 

11. El participant autoritza a l'organització a fer l'ús de qualsevol fotografia, gravació o filmació sempre que estigui exclusivament relacionat amb la participació del corredor, ciclista o nedador en aquest esdeveniment.

12. El participant autoritza a l'organització a incloure el seu contracte a la base de dades de l'Associació Solidària Sosciathlon i per tant a rebre informació via e-mail de la prova abans i després de la celebració de la mateixa. Així mateix autoritza a l'organització a incloure el seu e-mail de contacte a la llista de "newsletter" i rebre documents relacionats amb les curses del córrer, nedar o pedalejar escollida de l'organització i futurs esdeveniments

Pots fer la teva inscripció presencial el dia de la carrera 45 minuts abans de cada prova.

Pots fer la teva inscripció presencial el dia de la carrera 45 minuts abans de cada prova.

Image
Image

¿Què és Sosciathlon?

Sense cap ànim de lucre i donant compliment als seus estatuts presenta la següent memòria d’activitats i finalitats per la que va ser creada.
 
L’any 2014, per poder identificar el nostre projecte esportiu 100% solidari de l’Associació, es crea una marca anomenada SOSCIATHLON, que vol dir "Ajuda Social a través de l'esport” que organitza esdeveniments esportius 100% solidaris a la Costa Daurada (La Pineda Platja a Vila-seca, Salou, Cambrils...)

Les nostres finalitats principals són:

 1. Promoure la sensibilització i els valors socials (Solidaritat, voluntariat, ajuda, compromís ..)
 2. Aconseguir que les inscripcions de tots els participants siguin 100% solidàries.
 3. Repartir tot el recaptat de cada esdeveniment al 50% entre dues entitats benèfiques escollides.
 4. Promoure la Salut i la Cultura gaudint d'un dia fent esport.

 

Més informació

Què hem fet fins ara

Des de 2015 hem fet 6 edicions presencials, 1 virtual amb una mitja de 1500 inscripcions per edició

I SOSCIATHLON

VII SOSCIATHLON

II SOSCIATHLON

I CURSA ABTCD

III SOSCIATHLON

IV SOSCIATHLON

V SOSCIATHLON

VI SOSCIATHLON

Image
0
Entitats Benèfiques
Image
0
Entregats de 150 voluntaris
Image
0
Edicions
Image
0
Participants
Image
0
Assistens

Patrocinadors i Col•laboradors

que fan possible Sosciathlon:

Image

Nous col•laboradors 2023

Image
Image
Image
Image
Image

L’entitat Associació Solidària Sosciathlon amb NIF G55638217
Amb número d’inscripció al registre: 53829-j/4 i amb data d’inscripció al registre 06/08/2014

Política de privacitat  |  Política de Galetes