caes

Bicicleta 12.5K

Bicicleta 12.5 Km

La cursa pedalada de BTT de la Pineda Platja - Parc de la torre d’en Dolça té un únic recorregut establert dintre del Parc de la Torre d’en Dolça; un circuit de 12,5 km.

Adaptada a tots els nivells ciclistes de BTT i  l’edat mínima recomanada per participar és de 10 anys.

La sortida i l’arribada de la cursa amb BTT serà a la Pineda Platja, zona zero, davant mateix dels Pins de Mariscal de la Pineda.

Per tenir un millor control dels ciclistes a l'hora d'inscriure’t.

Important:

Queda restringida la participació a tots els ciclistes que no portin casc i bicicletes infantils amb rodetes.

Fitxa Tècnica

 • Lloc: Platja de la Pineda de Vila-seca
 • Data: 01 d’octubre de 2023
 • Medi físic: urbà (30%) i rural (70%)
 • Distància: 12,5 km
 • Sortida: Pineda Platja–Pins de Mariscal- fins Parc Torre d’en Dolça de Vila-seca.
 • Arribada: al mateix lloc de la sortida
 • Límit de participants: 300

Agenda

 • (08:30 h) - Zona Zero (Punt d'informació i turisme de la Pineda al costat dels Pins de Mariscal, a prop x de l'Aquòpolis de la Pineda). Brífing ciclistes i lliurament de material.
 • (09:15 h) - Convocatòria dels ciclistes
 • (09:30 h) - Zona zero. Sortida Pedalada 8a Sosciathlon BTT La Pineda -12,5 km-

Pots fer la teva inscripció presencial el dia de la carrera 45 minuts abans de cada prova.

Image

Recorregut:

El recorregut dels participants a la pedalada popular serà dintre del terme Municipal de Vila-seca i serà en tot moment agrupat. La sortida d’anada serà des de els Pins de Mariscals de la Pineda Platja  fins el Parc de la Torre d’en Dolça. Hi hauran voluntaris de l’organització que juntament amb la Policia Local de Vila-seca acompanyaran al grup ciclista i faran tasques de seguretat viària.

La tornada es preveu fer el mateix itinerari però amb sortida del Parc de la Torre d’en Dolça fins als pins de Mariscal de la Pineda Platja de Vila-seca.

Recorregut 12,5 km (Circuit de color vermell. Les fletxes indiquen el sentit de la marxa.

Serveis

 • Punts de control: Hi haurà diversos punts de control establerts per l’organització, en el plànol està marcada amb color blau la seva ubicació provisional (subjecte a variacions).
 • Assistència: Tots els participants que abandonin la prova per qualsevol causa, tindran assistència fins al lloc de la sortida.
 • Briefing:Es farà un briefing on-line (al web i/o via e-mail) i un altre informatiu pels ciclistes el mateix dia de la prova, el diumenge 01 d’octubre de 2023.
 • Avituallament. A l’arribada, s’oferirà aliment líquid i sòlid en els punts establerts per la organització.
 • Assegurances: S’ha contractat una assegurança de Responsabilitat Civil i una altra d'accidents per a cada un dels participants i voluntaris.
 • Seguretat / Servei Mèdic: Es disposarà de varis punts de control establerts per l’organització i una ambulància situada al mateix parc de la torre d’en Dolça i una altre a l’arribada.

 

Normativa

Assegurança i participants
DADES GENERALS.
 • Nom de la prova: SOSCIATHLON PEDALADA POPULAR BTT
 • La pedalada té un caràcter POPULAR amb l’objectiu de fer esport contribuint solidàriament a favor de la Societat.
 • Data: diumenge 01 d’octubre de 2023
 • Recorregut:  sortida de la Pineda Platja, direcció a la Torre d’en Dolça, on hi haurà espai de lleure per pedalar al circuit de color vermell, i arribada al mateix lloc de la sortida.
 • Recorregut: 12,5 Km aproximat.
 • Duració de la prova aproximadament 1,5 hores.
 • Seguint normativa del Servei Català de Trànsit:
 1. L’organització no podrà modificar la data, horari ni  l’itinerari aprovat a la resolució d’autorització expedida pel Servei Català de Trànsit. Els agents policials seran qui en cas excepcional puguin modificar l’itinerari per causes de força major.
 2. Durant la realització de la prova, l’autoritat de l’ordre i  control de la prova, recau en els agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra . El personal habilitat de l’organització,  actuarà seguint les directrius dels agents policials/responsable de seguretat vial de l’organització.
ASSEGURANÇA I PARTICIPANTS.
 

L’organització té contractada una pòlissa d’assegurances RC amb les cobertures legalment establertes per danys a tercers i danys materials, així com també  una assegurança d’accidents amb les cobertures legalment establerts per mort i invalidesa.

Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat.

L’edat mínima recomanada per participar és a partir de 10 anys.

Els menors de 18 anys deuran aportar l’autorització paterna o del seu tutor per escrit en el moment de retirar el dorsal, o bé dur a terme l’autorització on-line en el moment de la inscripció via web. Cap participant menor d’edat podrà realitzar la SOSCIATHLON BTT sense aquesta autorització degudament lliurada a l’organització.

La Associació Solidària SOSCIATHLON, l’Ajuntament de Vilaseca, així com el Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca no es fan responsables dels perjudicis morals, físics o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta prova i declinen tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits abans, durant i/o després d’efectuar-se. Els esportistes, amb la seva inscripció, accepten que tenen un nivell tècnic adequat a les característiques de la prova esportiva i circuits establerts, així com un bon estat de salut.

Tots els participants declaren estar en condicions físiques necessàries per realitzar la prova i accepten participar sota la seva responsabilitat. En casos de malaltia i/ o discapacitat han de comunicar-ho a l’organització, reservant-se en aquest cas el dret de permetre la participació del ciclista.

L’organització recomana a tots els participants no inscriure’s si no es veuen amb la capacitat suficient per completar la prova escollida.

EQUIPACIÓ.

L’organització recomana en cas de la prova de la BTT:

 • La utilització obligatòria de casc i recomana guants i ulleres protectores. 
 • Queda restringida la participació a tots els ciclistes que no portin casc.
 • Queda restringit l'ús de MP3 similars (que impedeixin una correcta audició dels avisos de seguretat durant la prova).
 • L’organització permet l’ús de rellotges o GPS si s’escau.

En cas de pèrdua d’objectes personals dels participants, l’organització no es fa responsable.

 

 

 

INSCRIPCIÓ ( DONACIÖ).

Els participants que desitgin participar a la SOSCIATHLON hauran d’omplir via on-line o presencialment, el full inscripció o registre, acceptar el reglament o normativa general de la prova, que inclou també el descàrrec de responsabilitat.

La inscripció-donació- es realitzarà a través de la plana web de SOSCIATHLON (www.sosciathlon.org)  mitjançant una passarel·la de pagament amb targeta de crèdit. S’obriran també inscripcions presencials els dies abans de la cursa o el proper dia 1 d’octubre (en aquest cas SOSCIATHLON no pot garantir la samarreta de l’esdeveniment als participants inscrits a última hora).

La inscripció quedarà formalitzada una vegada fet el pagament del dret d’inscripció.

El preu de la donació és de 13€ per els ciclistes adults.

El preu de la donació Infantil: 7€ per els ciclistes menors d’edat.

La inscripció donació inclou:

 • Dret a participar a la prova escollida de SOSCIATHLON.
 • Assistència durant la prova.

 

TOTES les inscripcions (donacions)  fins el dia 20 de setembre de 2023 tenen assegurada la talla de la samarreta.

No es garanteix ni la talla ni la samarreta a partir del 21 de setembre de 2023 fins el mateix dia de la cursa.

(A l'hora de inscriure't Online a la SOSCIATHLON, encara que et demanem talla de la samarreta, volem deixar molt clar que l'organització només pot garantir la samarreta i talla dels inscrits abans de fer la comanda; TOTS els inscrits que ho hagin fet DESPRÉS  de la DATA assenyalada abans, NO tenen garantida Ni la Samarreta Ni la seva talla, només serà fins a fi d’existències)

Us recordem que totes les inscripcions són 100% solidàries i que l'organització és l'Associació Solidària Sosciathlon, sense ànim de lucre, de totes maneres estem treballant força per que sigui el contrari.

En cap cas, l’organització retornarà l’import de la inscripció, incloent que per mal temps o causes alienes a l’organització es vegi forçada a anul·lar o modificar la cursa en la data prevista.

La inscripció a la SOSCIATHLON és personal i intransferible. En cap cas, un cop formalitzada la inscripció es podrà transferir els drets de participació a una altra persona. La formalització de la inscripció suposa  l’acceptació d’aquest reglament i normes de seguretat de la prova.

AVITUALLAMENT

L’organització per la prova de la BTT facilitarà avituallament a l’arribada. S’habilitarà un punt addicional d’avituallament de líquid al circuit de la Torre d’en Dolça.

 
ARRIBADA

L’organització no es fa responsable de la classificació del ciclista que arribi sense identificació.

Es realitzaran controls de dorsals a l’arribada.

OBLIGACIÓ A FINALITZAR EL REPTE  I MESURES DE SEGURETAT

Tant a l’encapçalament del grup ciclista com a la cua de la mateixa aniran vigilats per voluntaris ciclistes de l’organització que en cap cas es podran avançar, mantenint sempre el grup compacte amb les distancies de seguretat establertes mínimes de 2 metres entre ciclistes.

Els ciclistes que es retirin ho hauran de notificar el més aviat possible a l’organització.

Tots els participants que abandonin la prova per qualsevol causa, tindran assistència fins al lloc de la sortida.

L’organització es reserva el dret a obligar a finalitzar la prova a qualsevol dels participants per garantir la seva seguretat

Els voluntaris vetllaran per la seguretat dels ciclistes i podran obligar a qualsevol a abandonar la prova per garantir la seva seguretat.

Els ciclistes participants estan obligats a respectar les voreres, senyals del trànsit i vianants que es puguin trobar en realitzar aquesta prova.

L’organització es reserva el dret de canviar l’horari o fins i tot anul·lar la prova si per causes meteorològiques o alienes a la mateixa organització no fos possible garantir la seguretat dels participants.

DADES PERSONALS

En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”) i la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Associació Solidària Sosciathlon (en endavant SOSCIATHLON) amb NIF G-55638217, informa, i vostè accepta que:

Totes les dades de caràcter personals facilitades per vostè mitjançant els formularis de recollida de dades en la pàgina www.sosciathlon.org són incorporades a un fitxer automàtic de caràcter personal del que es responsable Sosciathlon.

L’objectiu de la creació d’aquest fitxer, que és tractat de forma confidencial, és:

Administrar la seva participació a les diferents proves de SOSCIATHLON.

Gestionar la informació procedent de la prova, especialment temps, fotografies i vídeos.

Realitzar el control estadístic dels participants amb la finalitat de retro alimentar l’organització de la prova i aplicar els canvis necessaris per a millorar les curses o esdeveniments futures.

Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixin les entitats col·laboradores de SOSCIATHLON, així com els patrocinadors de la SOSCIATHLON.

Amb el seu consentiment al procés d’inscripció i al formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans esmentades a favor de SOSCIATHLON.

En qualsevol cas, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-ho a SOSCIATHLON, mitjançant un correu electrònic a info@sosciathlon.org.

AUTORITZACIÓ D'US D'IMATGES.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per l’Associació Solidària Sosciathlon  demana consentiment als esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els esportistes o els seus fills i filles, on aquests i aquestes siguin clarament identificables.

Els esportistes o pares o tutors legals dels menors d’edat acceptem amb la formalització de la inscripció a la SOSCIATHLON que la imatge seva o del seu fill/a, pugui aparèixer en fotografies o filmacions realitzades en les activitats organitzades per l’Associació Solidària Sosciathlon en:

 • Planes web
 • Filmacions destinades a difusió pública
 • Fotografies per a revistes o publicacions
 • Presentacions digitals

Descàrrec de responsabilitats

DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT DEL PARTICIPANT EN CÒRRER, NEDAR O PEDALEJAR

El participant declara que està en bones condicions físiques per participar en la prova SOSCIATHLON que ell esculli lliurement ja sigui el córrer, nedar o pedalejar i, per això accepta el risc de qualsevol lesió que pugui haver durant l'esdeveniment. A més, els pares o tutors responsables dels menors accepten els riscos i situacions que puguin derivar-se de la participació del seu fill/a en l'esdeveniment SOSCIATHLON.

A més el participant declara que:

 1. Coneix i accepta el reglament de l’esdeveniment SOSCIATHLON que es celebrarà el dia 01 d’octubre de 2023 a la Platja de la Pineda a Vila-seca. Es tracta d'una cursa popular no competitiva  a triar entre les diferents modalitats esportives escollides:
 • Córrer o Caminar: circuit de 5Kms
 • Pedalejar: circuit de 12,5Km
 • Nedar: travessia milla solidària: 1,5K
 • Zumba
 • Cursa infantil a peu: circuit de 400 m
 • Nedar infantil: travessia 400 m

2. El meu dorsal es personal i intransferible i no podrà ser utilitzat per cap altre participant al meu lloc.

3. El meu estat físic general em permet participar sense cap risc per a la meva salut en aquest esdeveniment esportiu escollit.

4. Entenc la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica de la cursa escollida del córrer o nedar o pedalejar, per aquest motiu assumeixo la responsabilitat dels danys que pugui causar a tercers i fins i tot a mi mateix, excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest infortuni.

5. El participant coneix que l'esdeveniment SOSCIATHLON es porta a terme en llocs urbans i a mar obert, i  per tant, el participant accepta els riscos inherents a la participació d'aquesta cursa al trànsit o al mar obert si s'escau.

6. El participant es compromet a complir les normes imposades per l'organització de l'esdeveniment.

7. El participant eximeix a ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA SOSCITAHLON i a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l'organització de l'esdeveniment SOSCIATHLON, de qualsevol dany físic o material, així com de les responsabilitats derivades de possibles accidents procedents directament del trànsit marítim o trànsit urbà, segons l'esport escollit, així com de l'àmbit esportiu.

8. El participant participa voluntàriament sota la seva pròpia responsabilitat i eximeix els anteriorment assenyalats de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la seva participació en aquesta cursa urbana o travessia marítima, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per a la participació en aquesta prova esportiva escollida.

9. El participant d'aigües obertes coneix el reglament o normativa i en cas d'haver triat participar sense neoprè és conscient de les conseqüències que aquesta decisió pot comportar (pèrdua de la calor corporal, hipotèrmia, marejades, etc.).

10. El participant sap que en cas de no celebrar-se l'esdeveniment l'organització no retornarà el cost de la inscripció en cap concepte. L'organització proposarà sempre que es pugui, un recorregut o activitat esportiva alternativa el mateix dia de la prova en cas de condicions climatològiques o ambientals adverses. 

11. El participant autoritza a l'organització a fer l'ús de qualsevol fotografia, gravació o filmació sempre que estigui exclusivament relacionat amb la participació del corredor, ciclista o nedador en aquest esdeveniment.

12. El participant autoritza a l'organització a incloure el seu contracte a la base de dades de l'Associació Solidària Sosciathlon i per tant a rebre informació via e-mail de la prova abans i després de la celebració de la mateixa. Així mateix autoritza a l'organització a incloure el seu e-mail de contacte a la llista de "newsletter" i rebre documents relacionats amb les diferents activitats esportives i futurs esdeveniments.

Pots fer la teva inscripció presencial el dia de la carrera 45 minuts abans de cada prova.

Pots fer la teva inscripció presencial el dia de la carrera 45 minuts abans de cada prova.

¿Què és Sosciathlon?

Sense cap ànim de lucre i donant compliment als seus estatuts presenta la següent memòria d’activitats i finalitats per la que va ser creada.
 
L’any 2014, per poder identificar el nostre projecte esportiu 100% solidari de l’Associació, es crea una marca anomenada SOSCIATHLON, que vol dir "Ajuda Social a través de l'esport” que organitza esdeveniments esportius 100% solidaris a la Costa Daurada (La Pineda Platja a Vila-seca, Salou, Cambrils...)

Les nostres finalitats principals són:

 1. Promoure la sensibilització i els valors socials (Solidaritat, voluntariat, ajuda, compromís ..)
 2. Aconseguir que les inscripcions de tots els participants siguin 100% solidàries.
 3. Repartir tot el recaptat de cada esdeveniment al 50% entre dues entitats benèfiques escollides.
 4. Promoure la Salut i la Cultura gaudint d'un dia fent esport.

 

Més informació

Què hem fet fins ara

Des de 2015 hem fet 6 edicions presencials, 1 virtual amb una mitja de 1500 inscripcions per edició

I SOSCIATHLON

VII SOSCIATHLON

II SOSCIATHLON

I CURSA ABTCD

III SOSCIATHLON

IV SOSCIATHLON

V SOSCIATHLON

VI SOSCIATHLON

Patrocinadors i Col•laboradors

que fan possible Sosciathlon:

Image

Nous col•laboradors 2023

Image
Image
Image
Image
Image

L’entitat Associació Solidària Sosciathlon amb NIF G55638217
Amb número d’inscripció al registre: 53829-j/4 i amb data d’inscripció al registre 06/08/2014

Política de privacitat  |  Política de Galetes