Nuevo asociado que quiere colaborar con Sosciathlon, agradecemos a Axa Alcaraz Zapater de Reus

Dimarts, 01 Desembre 2015 01:00
Nuevo asociado que quiere colaborar con Sosciathlon, agradecemos a Axa Alcaraz Zapater de Reus

712779Tenemos un nuevo asociado que quiere colaborar con Sosciathlon, agradecemos a Axa Alcaraz Zapater de Reus que quiera colaborar con nuestra causa.
Si queréis saber como podéis colaborar vosotros también es muy sencillo, podéis consultar sin ningún tipo de compromiso vuestra poliza con ellos. Si finalmente queréis uniros a su compañia, ellos no se llevarían la comisión si no que nos la donarían a nosotros. Serían donaciones que Alcaraz Zapater Axa nos haría al contratar los distintos seguros con ellos.

Tenim un nou associat que vol col·laborar amb Sosciathlon, agraïm a Axa Alcaraz Zapater de Reus que vulgui col·laborar amb la nostra causa.
Si voleu saber com podeu col·laborar vosaltres també és molt senzill, podeu consultar sense cap tipus de compromís la vostra pòlissa d'assegurança amb ells. Si finalment voleu unir-vos a la seva companyia, ells no se'n portarien la comissió si no que ens la donarien a nosaltres. Serien donacions que Alcaraz Zapater AXA ens faria en contractar les diferents assegurances amb ells.

Web: https://www.axa.es/web/oficinas/oficina/712779-alcaraz-zapater-serveis-i-assegurances