Reglament actualitzat 2021 La Pineda

Dilluns, 16 Agost 2021 10:57
Reglament actualitzat 2021 La Pineda

1r. Durant la realització de la prova, l’autoritat de l’ordre i  control de la prova, recau en els agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra . El personal habilitat de l’organització,  actuarà seguint les directrius dels agents policials/responsable de seguretat vial de l’organització.

2n. No es pot modificar la data, horari ni  l’itinerari aprovat a la resolució d’autorització expedida pel Servei Català de Trànsit. Els agents policials seran qui en cas excepcional puguin modificar l’itinerari per causes de força major.

3r. La responsabilitat de l’organitzador de l’esdeveniment esportiu és la que s’estableix a l’articulat de l’Annex II del vigent Reglament General de Circulació. En qualsevol cas, l’organització ha de disposar de les assegurances de responsabilitat civil amb les cobertures legalment establertes per danys a tercers i danys materials, així com l’assegurança d’accidents amb les cobertures legalment establerts per mort i invalidesa.